Fight Network TV

Fight Network je jediný kanadský televízny kanál venovaný bojovým športom. Kanál je na národnej úrovni vo všetkých hlavných káblových, satelitných a telekomunikačných systémov v Kanade. Fight Network je k dispozícii na rôznych platformách, vrátane televízie, internetu, mobilné a rádio.

Websránka:

http://fightnetwork.com/tv/