Music Box TV

Slovenská hudobná interaktívna televízia. Klipy podľa želania divákov.

Vysielanie nájdete na internetovej stránke televízie.
webstranka: http://www.musicboxtv.sk/2009/