MTV 2

Informácie na internetovej stránke televízie.

web http://www.mtv.com/mtv2