Public TV

Pražská digitálna stanica Public TV v dnešnej dobe už neexistuje. RRTV, čiže Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie, odobrala spoločnosti Totalpress licenciu na prevádzkovanie tohto programu. Televízia Public ukončila vysielanie s veľkými dlhmi na začiatku júna roku 2011. Z veľkej časti bola činnosť ukončená vďaka dlhom. Nebola schopná napríklad uhradiť poplatky ako za šírenie signálu v DVB-T, tak aj na satelite.

Licencie, ktorej bola spoločnosť Totalpress držiteľom, sa týkala vysielania prostredníctvom družice. V rámci digitálneho terestrického multiplexu 3 ju šírila spoločnosť Czech Digital Group ako prevzaté vysielanie, podobne tomu bolo aj v káblových sieťach.

Ako dôvod pre odobratie licencie uviedla RRTV vyhlásenie konkurzu na majetok prevádzkovateľa. Spoločnosť Totalpress nebola schopná platiť svoje záväzky, ktoré dohromady presahovali 134 miliónov korún. Kvôli nedostatočným príjmom si musela tiež na chod spoločnosti obstarávať finančné prostriedky formou pôžičiek. Ďalších 65 miliónov dlhuje TotalPress spoločnosti GFM, ktorá pohľadávku prevzala od firmy CDG. Viac ako polovicu úhrnnej dlžnej sumy 134 miliónov teda TotalPress nesplatil CDG za celoplošné šírenie signálu televízie. Vysielanie televízie Public by mala do budúcna nahradiť plzenská stanice STIL TV, za ktorou stojí zhodou okolností okrem iného aj riaditeľka lifestylového programu.

Kvôli veľkým ekonomický problémom však neskončila terajším rokom iba táto digitálnej televízie. Kvôli dlhom ukončila svoju činnosť tiež digitálnej televízie Z1, ktorá vysielala od júna 2008 a zameriavala sa na ekonomické spravodajstvo.